ثبت نام دوره
هنوز دوره ای اخذ نکرده اید
تکمیل ثبت نام
hendeseh

هندسه

کد : 1

تعداد جلسات : 80جلسه

مدت دوره : 01:30ساعت

استاد : مهندس سید محمد حسین حشمت الواعظین

مبلغ قبل از تخفیف : 9,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 8,550,000 ريال

شروع : 1398/05/12

پایان : 1399/05/31

مهلت ثبت نام : 1399/05/31